Doneeractie Buurtaed

Smartie en doneeracties: wist niet dat ik het kon 🙂

Een van de zaken die ik hier nog niet genoemd heb, is mijn succesvolle doneeractie voor een buurt-AED. Want op 12 februari 2020, net voor alle Covid-sh*t losbarstte, maakte een app-je in de ‘veilige wijk app‘, dat ik het op me nam om de buurt te porren voor het financieren van een buurt-AED. Binnen 30 dagen een aardig bedrag bij elkaar krijgen via donaties van buren die ik niet eens allemaal ken. Het lukte gewoon. Uhh, wat?

Doneeractie

Een doneeractie is eigenlijk niet meer of minder dan geld inzamelen en in dit geval voor een goed en gezamenlijk doel: de buurt-AED.

AED
Philips HeartStart FRx AED

Een automatische externe defibrillator (AED) of hartstarter is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand (circulatiestilstand). Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen (ventrikelfibrilleren of polsloze ventrikeltachycardie) kan een elektrische schok van een AED het gestoorde hartritme doen stoppen. Dan krijgt het normale hartritme de kans om de controle terug over te nemen. In tegenstelling tot een gewone (manuele) defibrillator werkt een AED automatisch en kan zo ook door  EHBO’ers, burgerhulpverleners en bedrijfshulpverleners gebruikt worden in een noodsituatie. AED’s worden daarom als eerste hulpmiddel geplaatst op openbare plaatsen. Het inzetten van een AED is een belangrijke schakel in de overleving van slachtoffers met een hartstilstand.

Burgerhulpverlener

Als burgerhulpverlener sta je aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Bij een hartstilstand in je buurt krijgt je via je mobiele telefoon een oproep om naar het slachtoffer te gaan. Het oproepsysteem HartslagNu werkt via de meldkamer van 112. Zodra er een melding van een hartstilstand binnenkomt, krijgen burgerhulpverleners in de buurt een oproep op hun telefoon. In het bericht staat het adres van het slachtoffer en de locatie/pincode van een AED die zij onderweg kunnen ophalen. Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als je iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang.

Hoe werkt dat dan?

Via bepaalde sites, in mijn geval BuurtAED, haal je in 30 dagen samen met je buurt geld op voor een AED met buitenkast en 5 jaar service en onderhoud. BuurtAED is een initiatief van de Hartstichting en Philips. Gelijk bij de start van je actie krijg je een aanzienlijke korting van Philips. De korting is afhankelijk van welke AED en welke buitenkast je kiest. In mijn geval kreeg ik een korting van € 1.007,- op de totale prijs van € 2.667,- voor een kast met pincodeslot en een 5-jarig onderhoudscontract. Maar dat betekende dat ik mijn buurt nog wel zo ver moest krijgen om de overige € 1.660,- te doneren.

Wat maakt dat je geldinzameling lukte?

Energie, tijd en betrokkenheid, zoals eigenlijk met alles. Mailtjes, app-jes, flyers, nieuwsberichten en met name de geldstroom aan de gang houden. Veel bekendheid aan de actie geven en ook flink achter de laatste centjes aan zitten. Bereikbaar zijn, ook voor de mensen die geld contant wilden doneren. En de hulp van een aantal buren met de folders. Ook toen het geld binnen was en de AED met kast arriveerde in maart, moesten een aantal handige buurmannen hem ophangen en aansluiten. Dus ook daar heb je elkaar voor nodig. Sinds mei hangt de AED aan onze gevel en ben ik beheerder geworden van het apparaat en zijn kast.

Ben je er met een AED?

Nee. Want hij moet ook nog kunnen worden ingezet. De effectiviteit van de AED is afhankelijk van de snelheid waarmee het ding kan worden ingezet. Hoe sneller je bij degene bent die een hartstilstand krijgt, hoe groter zijn/haar overlevingskansen zijn. Dat betekent dat er voldoende mensen in de buurt van de AED moeten wonen die zo’n AED kunnen gebruiken. Wat daarvoor nodig is, is het (jaarlijks) volgen van een reanimatiecursus (vaak gratis via zorgverzekeraar) plus aanmelden (en beschikbaar zijn) als burgerhulpverlener op HartslagNu. Nu ben ik in een vorig leven wel zuster geweest, maar toch heb ik me ook aangemeld voor een cursus en heb het pasje op zak.

En Smartie, Is jullie AED al ingezet?

Ja. Al drie keer sinds hij hangt. De eerste keer kwam de politie hem ongebruikt terugbrengen. De tweede keer waren mijn buurman en ik niet de eersten die bij een oproep verschenen; de reanimatie was al in gang met een AED van de politie. Maar twee weken geleden heb ik hem zelf ingezet bij een reanimatie bij één van mijn buren. Dat was wel een dingetje. Hoewel ik binnen de minuut ter plekke was, bleek dat de melder inadequaat reageerde aan de meldkamer, waardoor de feitelijke melding te laat was. De AED wilde dan ook niet meer schokken helaas. De buur is (of eigenlijk was al) overleden.

Hoe vaak lukt een reanimatie?

De omstandigheden waren tijdens de laatste inzet perfect voor het doel dat de buurtAED dient: snel ter plekke en de reanimatie starten. Als de melder adequater gereageerd had naar de meldkamer was het slachtoffer waarschijnlijk levend en misschien wel op eigen kracht de ambulance in gegaan, volgens één van de ambulanceverpleegkundigen.

De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Midden jaren ’90 was de overleving 9 procent. Inmiddels is dit percentage gestegen tot bijna 25 procent. Meerdere factoren zijn van invloed op de overleving:

  • het hoge percentage omstanders dat start met reanimatie voor de aankomst van de ambulance (in 75% van de gevallen);
  • het aansluiten van een AED;
  • een schokbaar beginritme.

Onderzoek wijst uit dat 90% van de overlevers het ziekenhuis in een redelijke tot goede neurologische conditie verlaat. (Bron: Hartstichting.nl)

Doneeractie Buurtaed Meer lezen »